درباره ما

about

رسالت میهن اینوست ارائه آموزش هایی جهت افزایش مهارت های فردی / راه اندازی و بهبود کسب و کار و سرمایه گذاری آگاهانه در بازار های مالی است و این چرخه سه مرحله ای در صورت تداوم می تواند باعث بهبود چشمگیر زندگی شود .

افزایش مهارت های فردی

یکی از مباحث مهم قبل از راه اندازی یک کسب و کار و یا سرمایه گذاری در بازار های مالی این است که ما بر روی شخصیت خود سرمایه گذاری کنیم و اگر ما بر روی شخصیت و مهارت های خود کار کرده باشیم فقط می توانیم در یک کسب و کار یا بازار های مالی موفق شویم.

راه اندازی و بهبود کسب و کار

بعد از افزایش مهارت های فردی باید یک کسب و کار شخصی در زمینه ای که به آن علاقه داریم یا مهارت داریم ایجاد کنیم تا بتوانیم یک منبع درآمد برای خود ایجاد کنیم .

سرمایه گذاری آگاهانه در بازار های مالی

سرمایه گذاری در بازار های مالی برای هر فردی که بر روی شخصیت خود کار نکرده باشد و یا هیچ منبع درآمد ثابتی ندارد اصلا پیشنهاد نمی شود . همچنین کسب درآمد و سرمایه گذاری در بازار های مالی نیاز به دانش کافی دارد و اگر شما بتوانید دانش کافی در این زمینه بدست بیاورید می توانید بخشی از درآمد حاصل از کسب و کار را سرمایه گذاری کنید و آن را رشد دهید .

چرخه موفقیت از نظر میهن اینوست

حال که شما بر روی شخصیت و افزایش مهارت های فردی خود کار کردید ، کسب و کار خود را راه اندازی کردید و بخشی از درآمد حال را در بازار های مالی سرمایه گذاری کردید حال مجدد می توانید درآمد حال را برای رشد و پیشرفت خود و یا راه اندازی کسب و کار بعدی خود استفاده کنید و هر روز موفق تر شوید .

در این راستا فعالیت و رسالت اصلی میهن اینوست در این زمینه است.